Information about our cookies

logotipo Desing for All Foundation

logotipo Desing for All Foundation

Upload help

Upload help

Upload material

Upload material

Declaració de Barcelona "La Ciutat i les Persones amb Disminució"

Amb motiu de la celebració del Congrés Europeu "La Ciutat i les Persones amb Disminució" a Barcelona, els dies 23 i 24 de març de 1995, es varen adoptar una serie d’acords que es coneixen com la Declaració de Barcelona "La Ciutat i les Persones amb Disminució" per tal d’establir canals de comunicació entre les diferents ciutats que estimulin i potenciïn avenços en la promoció de la igualtat d'oportunitats dels seus ciutadans i ciutadanes amb disminució, que propiciïn la coherència en la informació, especialment pel que fa a la senyalització i simbologia, i, en general, promoguin una harmonització de les polítiques municipals envers aquests ciutadans.

Type: Website. | Author/Text owner: Ajuntament de Barcelona i Institut Municipal de Disminuïts.

Material selected by the Editorial Committee for its contribution to Design for All/ Universal Design/Inclusive Design.

There are no comments for this article

Statistics | Accessibility | Privacy | Suggestions | Contact

Calle Piquer nº 29, Baixos 1 - 08004 Barcelona Tel +34 93 470 51 18, Fax +34 93 371 76 49 - foundation@designforall.org